Plán akcí na rok 2017

Tříkrálová sbírka- v Malenicích proběhne v sobotu 7. 1. 2017

Postní almužna – předvelikonoční sbírka ve spolupráci s církví na pomoc potřebným a na provoz sociálních služeb

Předvelikonoční posezení s panem farářem Janem Löffelmannem                                         

Pouť ke Svatému Vojtěchu – je možná absolvovat pěšky nebo autobusem podle zdatnosti účastníků. Na místě mše svatá a po skončení posezení s farníky z Vimperska a Prachaticka. Charita Malenice zajistí občerstvení.

Bazar oblečení, obuvi a hraček – 2x ročně (na jaře a na podzim) proběhne na malenické faře. Možnost výběru z darovaného oblečení na místě, přebytky jsou odváženy Diakonií Broumov k dalšímu využití.

Svatováclavská pouť na Hůrce -  28. 9. 2017 – ve spolupráci s Obcí Malenice. U kapličky mše svatá, po skončení občerstvení a posezení s hudbou 

Setkání seniorů spojeno s besedou

Živý Betlém – 23. 12. 2017 před malenickou farou zpívání koled (spolupráce s divadelními ochotníky SPOMAL), občerstvení, možnost vyzvednutí betlémského světla (zajišťují skauti).

 

Vyberte:

Svatováclavská pouť

ve čtvrtek 28. 9. 2017 u kaple sv. Václava na Hůrce v Malenicích

Místo: Malenice
Termín: 28. 9. 2017, 11:00 — 28. 9. 2017, 16:00