Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Pozvánka na akreditovaný seminář ve Volšovech

9.9.-10.9.2011 Seminář "Práce sklienty s Alzheimerovou chorobou" - Oblastní charita Sušice. Dvoudenní seminář s holandským lektorem pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a sociálně zdravotní personál. Více informací na OCH Sušice

Setkání v Hartmanicích u Sušice 16.8.2011

Srdečně Vás zveme na každoroční setkání v Hartmanicích u Sušice. Pozvánka na setkání

Příspěvky na léčení lepry

je možné složit na Diecézní charitě Č.Budějovice. Odesíláme platby společně na účet Likvidace lepry pod přiděleným VS 30253. Vice informací zde

Konference v Nalsu

V rámci spolupráci v oblasti dobrovolnictví mezi Diecézní charitou Bolzano a Diecézní charitou České Budějovice se konference v Nalsu (Itálie) zúčastnila MCH Č.Budějovice pod vedením ředitele Mgr. Josefa Hese. Více..

Sběr použitého šatstva 2011

Máte doma použité oblečení, boty, hračky nebo potřeby pro domácnost, lůžkoviny, prostěradla, které už nepotřebujete ?Nevíte co s tím? Přineste tyto věci v sobotu 4.6.2011 do tělocvičny ZŠ Malenice od 9:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin.

Charita Malenice pořádá a zve Vás na zájezd do Plzně do HRUŠKOVY ZAHRADY

prohlídka meditační zahrady s Památníkem obětem zla a pro zájemce od 12.00 hodin mše svatá v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho

Prezident a ředitel Charity ČR na zasedání v Římě

Od 21. do 27. května 2011 zasedá v Římě regionální konference Caritas Europa a posléze 19. generální shromáždění Caritas Internationalis. Shromáždění se účastní prezident Charity ČR biskup Pavel Posád a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Charitní pouť k Svatému Vojtěchu 2011

Dne 30.4 2011 jsme společně s okolními farnostmi uspořádali pouť do Lštění. V 10 hodin dopoledne vyrazila skupina zdatných turistů pěšky k Svatému Vojtěchu.

Sbírka potravin pro Rumunsko

Lidé mohou od 6. do  21. dubna přinášet v době mezi 8 a 15 hodinou do sídla DCH v Českých Budějovicích v Kanovnické 16, trvanlivé potraviny jako jsou olej, balené vody, konzervy, paštiky, instantní polévky, kompoty, těstoviny, rýže a cukr. Více o sbírce pro Rumunsko.

Beseda o Belize 2011

Po loňské úspěšné besedě o Austrálii jsme letos navázali na dobrou spolupráci s manželi Šantrůčkovými a uspořádali jsme další besedu s nimi, tentokrát o Střední Americe, konkrétně o Belize.