Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

V sobotu 7. 1. 2017 vyrazily skupinky koledníků Tříkrálové sbírky.

Za velmi mrazivého počasí vyrazili skupinky koledníků Tříkrálové sbírky v sobotu1. 2017 po Malenicích, Setěchovicích, Bolíkovicích, Zálezlech, Kovaníně, Lčovicích, Zlešicích, Straňovicích, Nišovicích, Černěticích a letos poprvé i v Litochovicích. V části obce Zálezly proběhla sbírka i v neděli 8. 1. 2017. Koledníci každému dárci věnovali tradiční kalendářík a cukřík a samozřejmě napsali posvěcenou křídou nad dveře K + M + B + 2017 a tím předali i požehnání domu. Na malenické faře, kde jsme měli zázemí, se po příchodu z obchůzky mohli všichni občerstvit teplým čajem, cukrovím a vánočkou. Každý koledník dostal jako dárek reflexní bezpečnostní náramek a od Charity Malenice poukázku na návštěvu dětského představení v kině ve Volyni.

Poděkování tedy patří všem dětem i vedoucím skupinek, kteří sebrali odvahu, dobře se oblékli a vyrazili do - 18°C. A také Hance Častové Svítivé, která byla letos poprvé koordinátorkou TS, a vše zvládla skvěle.

Děkujeme samozřejmě za každou finanční částku, jež byla do kasičky vložena i za vlídné přijetí zmrzlých koledníků.

Sčítání proběhlo 9. 1. 2017 a částka 47 982,- Kč byla vložena na účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny. Po skončení celorepublikové TS 2017 a sečtení bude Charitě Malenice převedeno 65 % námi vykoledované částky. 35 % je použito na režii TS – kalendáříky, cukříky, dárky pro koledníky, Tříkrálový koncert.

Setěchovice, Bolíkovice

 4 894,- Kč

Nišovice

 4 071,- Kč

Malenice, Lčovice, Zálezly, Kovanín, Zlešice, Litochovice, Černětice, Straňovice

39 017,- Kč

Celková částka

47 982,- Kč

 

Vzhledem k tomu, že některá skupinka vybírala na více místech, a tedy do jedné kasičky, nešlo oddělit částky za jednotlivé obce.

Související galerie