Adopce na dálku

Ukončení

Podporovaný chlapec Sunil Kumar R. ukončil účast v programu Adopce na dálku.

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím příspěvků do Tříkrálové sbírky, jejíž část se využívala právě na financování tohoto programu, podporovali Sunilovo vzdělávání a přispěli tak k jeho lepšímu zařazení do společnosti i do života.

 

V červenci 2004 adoptovala Charita Malenice z výtěžku Tříkrálové sbírky prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze devítiletého chlapce z Indie. Chlapec se jmenuje SUNIL KUMAR, žije na jihu Indie v Harobale, ve státě Karnataka (hlavní město je Bangalore). Jeho rodina je pětičlenná. Kromě rodičů a starší sestry s nimi žije babička. Sunil je velmi inteligentní chlapec s vynikajícími školními výsledky a jeho životním cílem je stát se lékařem. K dosažení svého cíle potřebuje vzdělání a na to právě každoročně částkou 6 000 Kč přispíváme. Věříme, že vzdělání je trvalým vkladem do života dítěte a cestou k dobrému uplatnění v budoucnosti. Se Sunilem jsme v kontaktu prostřednictvím jeho dopisů (2x ročně) a dopisů ředitele rozvojového a sponzorského programu v Bangalore.

Fotogalerie - Sunil Kumar

Dopis od Sunila 2016

Dopis od Sunila č. 2 2015

Dopis od Sunila 2015

Dopis od Sunila - srpen 2014

Sunil-dopis listopad 2010

Sunil-adopce na dálku