Humanitární pomoc

Posláním charity je pomoc lidem v nouzi a všem, kteří pomoc potřebují. V rámci humanitární pomoci pořádané Charitou České republiky podporujeme finanční sbírky, které jsou určeny pro strádající lidi u nás i v zahraničí. Pomoc je určena lidem v obtížné sociální situaci včetně odstraňování následků přírodních katastrof a válečného konfliktu. Tato pomoc je vždy koordinována ze strany Diecézní charity České Budějovice nebo zastřešující organizace Charita Česká republika v Praze.

Na humanitární pomoc přispívá Charita Malenice každým rokem prostřednictvím výnosu z Tříkrálové sbírky. 10% výtěžku Tříkrálové sbírky od každé Charity v České republice zůstává na Charitě ČR. Ta potom tyto finanční prostředky užívá a rozděluje na humanitární účely dle aktuální potřeby doma i ve světě.

Na pomoc obětem povodní v České republice v roce 2009 i v roce 2010 vyhlásila Charita ČR veřejnou sbírku. Získané finanční prostředky pak byly prostřednictvím Diecézních charit, z nejvíce postižených oblastí, distribuovány dále k postiženým povodněmi. Kromě finanční pomoci probíhala i pomoc dobrovolných pracovníků při likvidaci následků povodní a také psychosociální pomoc. Některé Diecézní charity pořádaly sbírky lůžkovin a hygienických potřeb pro postižené oblasti a pomáhaly též zapůjčováním vysoušečů.

Naši obec Malenice postihly povodně na konci června 2009. Postižení povodněmi byli vděčni za každou pomoc. Charita ČR prostřednictvím Diecézní charity v Českých Budějovicích poskytla celkem 644 459 Kč. Finanční prostředky byly z povodňového konta Charity ČR a z finanční pomoci Německé charity. V prvním kole pomoci se jednalo o částku 208 000 Kč, která byla určena jako pomoc na likvidaci povodňových škod pro jednotlivé občany. Ve druhém kole šlo o částku 426 459 Kč. Tyto finanční prostředky měly občanům, postiženým povodněmi, pomoci při likvidaci škod z povodní a dále jim pomoci zabezpečit svá obydlí proti vodě. Občané zabezpečili své domy novými plastovými dveřmi a k nim protipovodňovými zábranami, dále pak zpětnými klapkami na kanalizační potrubí a protipovodňovými zábranami na okna.

Při povodních na Moravě v roce 2010 bylo v Malenicích vybráno 2 900 Kč a odesláno na povodňové konto Charity ČR. Dále lidé přispívali přímo na sbírkové konto 5015003434/5500, VS 444 nebo formou SMS zprávy ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo 87777. V obou případech šly finanční prostředky na účet Diecézní charity ostravsko-opavské, která je pak dále rozdělovala potřebným (stejně jako tomu bylo po povodních u nás v Malenicích).

Související informace s humanitární pomocí: