Postní almužna:

Postní dobu pro věřící letos opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se  se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference. V roce 2009 se uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi (na území obou diecézí činila almužna více než 3,4 miliony korun). Od roku 2010 se koná v celé republice.

Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček (papírových pokladniček). Důležité je, že člověk do malé papírové pokladničky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Tyto prostředky poté  církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Na pokladničde může věřící uvést ve prospěch koho by se darovaná almužna měla použít. Sběr postniček od věřících organizuje duchovní správce dané farnosti. Spolu se zástupci Charity nebo věřících provede přepočítání almužny a její rozdělení dle přání dárců (uvedená na spodní straně pokladničky) a na tyto účely jsou pak částky rozeslány.

Obdobné akce doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Výsledky Postní almužny 2015

Odepření si malého požitku má velké výsledky.

Nový pořad Tv Noe: Charita ve středu

Domov pokojného stáří v Cetechovicích

Charita ve středu je název nového pořadu Televize Noe, který každý měsíc divákům představí některou z životních situací, v níž se člověk neobejde bez pomoci druhých. První díl 19. února bude věnován Alzheimerově chorobě a projektu Charity Kroměříž v Cetechovicích.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Postní almužna pomůže zmírnit následky požáru

Ve farnosti Hradec Králové - Pražské předměstí se loni duchovně-formační akce Postní almužna nesetkala s valnou odezvou. Letos však vybírali na konkrétní pomoc - příspěvek knězi na opravu vyhořelé fary. A výsledek stál za to...

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Postní dobu pro věřící letos opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se  se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.