Charita Malenice je nestátní, nezisková, církevní organizace s vlastní právní subjektivitou a je zapsána v rejstříku Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-05-725/2005-3557 od 1.3. 2005. Je součástí Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika.  

Adresa Charity Malenice: Archiváře Teplého 102

                                            387 06 Malenice

Statutárním orgánem organizace je její ředitel, který je jmenován prezidentem Diecézní charity České Budějovice. 

Poradním orgánem Charity Malenice je Rada Charity Malenice, která pracuje v tomto složení:

  Jaroslava Houzimová, Jitka Slováková, Marie Frnochová, Mgr. Jana Slepičková,P. Jan Löffelmann, JC.D

Charita Malenice byla zřízena s cílem pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Poskytuje terenní pečovatelské služby a základní sociální poradenství.

Snažíme se o komplexní nabídku služeb pro naše uživatele, a tak nabízíme využití aktivizačních činností a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

O připravovaných aktivizačních programech je veřejnost pravidelně informována na těchto webových stránkách, v Malenickém zpravodaji a dále v naší vývěsce v centru obce. Cílem je aktivizovat klienty, rozvíjet jejich dovednosti a především umožnit jim kontakt se společenským prostředím.

Související informace:

Nebyly nalezeny žádné články.