Plán akcí na rok 2018

 

Tříkrálová sbírka - 7. 1. 2018

 

Předvelikonoční posezení s panem farářem Janem Löffelmannem.

                                              

Postní almužna – předvelikonoční sbírka ve spolupráci s církví na pomoc potřebným a na provoz sociálních služeb.

 

Pouť ke Svatému Vojtěchu – je možná absolvovat pěšky nebo autobusem podle zdatnosti účastníků. Na místě mše svatá a po skončení posezení s farníky z Vimperska a Prachaticka. Charita Malenice zajistí občerstvení.

 

Svatováclavská pouť na Hůrce -  28. 9. 2018 – ve spolupráci s Obcí Malenice.

u kapličky mše svatá, po skončení občerstvení.

 

Podzimní setkání seniorů spojeno s přednáškou.

 

Živý Betlém – 23. 12. 2018 před malenickou farou zpívání koled (spolupráce s divadelními ochotníky SPOMAL), občerstvení, možnost vyzvednutí betlémského světla (zajišťují skauti).

 

Vyberte:
Nebyly nalezeny žádné akce.