Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Diecézní charity Č.Budějovice vydala výroční zprávu za rok 2011

Zpráva obsahuje přehled o činnosti charity, poskytnutých sociálních službách, informace a popis projektů v českobudějovické diecézi a také v zahraničí a výsledky hospodaření. Zprávu naleznete zde.

Prezentace

Podívejte se na prezentace činnosti projektů a charit  v českobudejovické diecézi.

Webové stránky o důchodové reformě

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo nový web o důchodové reformě. Na adrese http://duchodovareforma.mpsv.cz občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přinášejí přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013. Zařazeny jsou také časté dotazy související s penzijní reformou, důležité odkazy či slovníček nejdůležitějších pojmů.

Burza použitého ošacení 2.6.2012

Již tradičně pořádala Charita Malenice burzu použitého oblečení v tělocvičně ZŠ Malenice. Od rána přinášeli občané ošacení, které již nepotřebují, nebo si s přinesených vytříděných věcí vybírali, co potřebovali. Vše, co zbylo, jsme zabalili pro Diakonii Broumov, která věci dále zpracovává. Pro foto klikněte zde.

Týden charity

Srdečně zveme všechny dobrovolníky, příznivce Charity a zaměstnance Farních, Oblastních a Městských charit,  na slavnostní zahájení Týdne charity pořádané s Jihočeským  krajem dne 7.6.2012 v 9,30 hodin.

Pouť k Svatému Vojtěchu

V sobotu 28.4.2012 se konala pouť u Svatého Vojtěcha ve Lštění. Část malenických poutníků vyrazila pěšky, ostatní jeli objednaným autobusem. Od 13.00 hodin byla mše svatá a po ní jsme si všichni společně sedli s farníky z Vimperska a Prachaticka. Odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře – vzájemné povídání účastníků doplněné občerstvením, které pro naši Charitu připravily obětavé malenické ženy. Pouť se všem účastníkům líbila a všichni se těší na další rok. Pro foto klikněte zde.

MPSV spustilo informační kampaň k sociální reformě

V rámci této kampaně byl spuštěn i nový web  nazvaný Sociální reforma – změny 2012, kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti.

Oslava - 20. výročí založní Diecézní a Městské charity v Č.Budějovicích

Přijměte srdečné pozvání na oslavu konající se u příležitosti 20. výročí založení Diecézní a Městské charity České Budějovice, která se koná dne 24. listopadu 2011 od 17. hod. v koncertní síni Otakara Jeremiáše. Těšíme se na setkání s Vámi.“

Pozvánka na akreditovaný seminář ve Volšovech

9.9.-10.9.2011 Seminář "Práce sklienty s Alzheimerovou chorobou" - Oblastní charita Sušice. Dvoudenní seminář s holandským lektorem pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry a sociálně zdravotní personál. Více informací na OCH Sušice

Setkání v Hartmanicích u Sušice 16.8.2011

Srdečně Vás zveme na každoroční setkání v Hartmanicích u Sušice. Pozvánka na setkání