Jarní šatník 2016

Proběhl tradiční jarní šatník.

18. a 19. dubna proběhla v prostorách malenické fary již několik let pořádaná akce, a to sběr použitého šatstva. Lidé měli možnost věnovat oblečení, boty i hračky a zároveň si i zdarma vybrat, co by se jim hodilo. Zbylé věci budou odvezeny Diakonií Broumov a věnovány potřebným případně k průmyslovému zpracování. Shromáždilo se mnoho oblečení, které najde další využití.

 Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací, i všem, kteří věci věnovali.

Související galerie