Tříkrálová sbírka 2018

Naše domovy opět navštíví tři králové.

V neděli 7. 1. 2018

proběhne v Malenicích a okolních obcích Tříkrálová sbírka.

Její výtěžek bude  použit především na provoz Pečovatelské služby, na podporu aktivizační činnosti Charity Malenice – tradiční posezení, pouť ke sv. Vojtěchu, Václavská pouť, apod.

 

Prosíme o shovívavé a vstřícné přijetí našich koledníků.

 

Všem občanům děkujeme za darované příspěvky.