Novinka

Letos začala v naší organizaci působit skupina dobrovolnic. Jsou to čtyři milé dámy, které se rozhodly věnovat svůj volný čas druhým. Náplní jejich činnosti jsou návštěvy především starších občanů, kteří kvůli své omezené pohyblivosti nemají možnost účastnit se kulturních a společenských aktivit. Právě tato setkání by jim měla zprostředkovat informace o dění v obci, pomoci vyplnit jim volný čas. A v neposlední řadě, a pokud si to navštívený bude přát, mohou dobrovolnice být i duchovní oporou ve společné modlitbě.

Děkujeme především paní Marii Frnochové, která vznik dobrovolnické součásti Charity Malenice iniciovala a stará se o organizaci setkání.

Zájemci o dobrovolnickou práci a aktivitu se mohou informovat u ředitelky Jaroslavy Houzimové                        na čísle 725 438 345, nebo napsat na e-mail: charita.malenice@seznam.cz.

Nebyly nalezeny žádné články.