Podzimní posezení

20. 10. jsme se sešli na malenické faře s PharmDr. Markétou Jirsovou.

Burza použitého ošacení

Oblíbený podzimní šatník proběhl tuto sobotu 11. 10. 2014

Pouť ke kapličce sv. Václava 2014

Setkání na Hůrce u kapličky sv. Václava

Sběr použitého ošacení

Proběhl oblíbený šatník.

Mikulášské posezení

Opět jsme se sešli s Mikulášem a čertem.

Svatováclavská pouť na Hůrce 2013

28. 9. 2013 proběhla tradiční pouť na Hůrce.

Pouť na Lštění ke Sv. Vojtěchu

V sobotu 26. 4. proběhlo setkání farníků při tradiční pouti ke Sv. Vojtěchu.

Předvelikonoční setkání

V tělocvičně malenické ZŠ proběhlo 10. 4. 2014 tradiční Předvelikonoční setkání seniorů.

Sběr použitého šatstva

29. 3. 2014 proběhla tradiční sbírka použitého šatstva.

Tříkrálová sbírka v Malenicích a okolí

11. 1. 2014 proběhla v Malenicích a okolních obcích každoroční Tříkrálová sbírka.