Plánované akce na rok 2013

Tříkrálová sbírka - v Malenicích a přilehlých obcích proběhne 5.1.2013

Setkání seniorů - pravidelně 1krát za 2 měsíce

  • využití výročí a svátků (Velikonoce, Mikulášská,..),beseda s lékařkou, beseda s Policií ČR, program dětí ze ZŠ, posezení s harmonikou

Mikulášské posezení

Mikulášské posezení se konalo 7.12.2012 v tělocvičně malenické školy.

Burza použitého ošacení - podzim 2012

Burza použitého ošacení 17. 11. 2012

Václavská pouť 2012

28.9.2012 se opět tradičně konala Václavská pouť na Hůrce.

Živý Betlém 2011

tentokrát již šestý, se uskutečnil v předvečer Štědrého dne 23.12.2011 Na Návsi před ZŠ Malenice.

Plánované akce na rok 2012

Tříkrálová sbírka - v Malenicích a přilehlých obcích proběhne 7.1.2012

Setkání seniorů - pravidelně 1krát za 2 měsíce

 využití výročí a svátků (Velikonoce, Mikulášská,..), beseda s lékařkou, program dětí ze ZŠ, posezení s harmonikou, opékání vuřtů

Pozvánka na seminář

Společný seminář pro pracovníky Charity Malenice a pracovníky Oblastní charity Strakonice

8.10.2011  od 8.00 hodin proběhne v ZŠ v Malenicích seminář z oblasti komunikačních dovedností pro pracovníky pomáhajících profesí. Ve dvou čtyřhodinových blocích nás PhDr. Miroslav Frnoch seznámí s metodikou vedení rozhovoru a se strategií jednání s lidmi.

Semináře jsou akreditovány MPSV a Českou asociací sester.

Václavská pouť na Hůrce

Ve středu 28.9. 2011 proběhla tradiční Václavská pouť u kapličky Svatěho Václava na Hůrce.

Sběr použitého šatstva 2011

Máte doma použité oblečení, boty, hračky nebo potřeby pro domácnost, lůžkoviny, prostěradla, které už nepotřebujete ?Nevíte co s tím? Přineste tyto věci v sobotu 4.6.2011 do tělocvičny ZŠ Malenice od 9:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin.

Charita Malenice pořádá a zve Vás na zájezd do Plzně do HRUŠKOVY ZAHRADY

prohlídka meditační zahrady s Památníkem obětem zla a pro zájemce od 12.00 hodin mše svatá v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho