Charitní pouť k Svatému Vojtěchu 2011

Dne 30.4 2011 jsme společně s okolními farnostmi uspořádali pouť do Lštění. V 10 hodin dopoledne vyrazila skupina zdatných turistů pěšky k Svatému Vojtěchu.

Beseda o Belize 2011

Po loňské úspěšné besedě o Austrálii jsme letos navázali na dobrou spolupráci s manželi Šantrůčkovými a uspořádali jsme další besedu s nimi, tentokrát o Střední Americe, konkrétně o Belize.

Plánované akce na rok 2010

Tříkrálová sbírka - v Malenicích a přilehlých obcích proběhne 8.1.2011

Setkání seniorů - pravidelně 1krát za 2 měsíce

  • využití výročí a svátků (Velikonoce, Mikulášská,..), beseda s ošetřující lékařkou, vystoupení dětí ze ZŠ nebo z dramatického kroužku, posezení s harmonikou, opékání vuřtů