Jarní šatník 2017

Ve dnech 24. a 25. 4. 2017 proběhl tradiční sběr použitého ošacení.

Během dvou dnů se v sále malenické fary shromáždilo velké množství oděvů i hraček. Některé věci našly svého majitele již při sbírce, zbytek bude odvezen Diakonií Broumov k dalšímu využití pro potřebné, případně k průmyslovému zpracování.

Související galerie