Pouť ke sv. Vojtěchu do Lštění 2019

Tradice je třeba ctít a dodržovat. Dodávají našemu životu řád a lidem jistotu. Co bylo jisté je, že se sejdeme v dubnu v sobotu před velkou nedělní poutí ve Lštění.

A tak 27. dubna vyrazili poutníci z Malenic a z Prachatic. Všichni došli včas a ve zdraví. Pro účastníky, kteří již pěší cestu nezvládnou, byl z Malenic vypraven autobus. Počasí s námi laškovalo - chvilku déšť, pak zase náznak, že už se vyjasní. Ale všichni vydrželi. Od jedné hodiny odpoledne byla mše v kostele sv. Vojtěcha, kterou sloužil P. Jan Janoušek a P. Dominik Ettler. Všichni se po jejím skončení rádi občerstvili a zahřáli teplou kávou a čajem. Došlo i na pečení buřtíků, pro mnohé v tomto roce prvních, a ty, jak známo, chutnají nejlépe. Vzhledem k počasí se poutníci nezdrželi tak dlouho, jak je obvyklé na tomto místě, kdy se celá louka od kapličky až ke kostelu nabízí k příjemnému posezení. Ale nevadí. Vše bylo vykonáno, setkání proběhlo v přátelském, laskavém duchu, vše bylo vypito a snězeno. Budeme se těšit zase na příštní rok.

Jaroslava Houzimová

Související galerie