Předvelikonoční posezení 17. 3. 2016

Sváteční setkání seniorů.

K jarním tradicím naší Charity patří Předvelikonoční setkání, na které zveme nejen naše uživatele, ale i další seniory. Pro všechny je připraveno malé pohoštění, káva, čaj i kulturní program.  Letos nás potěšily děti z MŠ a ZŠ Malenice svými písničkami a spontánní taneční vystoupení dvou děvčat. Pak starosta Jan Houzim krátce představil knihu o archiváři Teplém, který působil v Malenicích a v jehož domku se nachází i kancelář Charity Malenice, Pouť mého života. Všichni přítomní se ale těšili na povídání P. Jana Löffelmanna. A určitě nemohli být zklamáni. Jeho slova k velikonočním svátkům, k jejich významu pro každého z nás se všech přítomných dotkla v tom nejlepším smyslu slova. Bylo to velmi příjemné sváteční setkání a těšíme se zase na další.

J. Houzimová