Václavská pouť 2016

28. 9. se konala na Hůrce Václavská pouť.

Tradice je třeba ctít, zvláště, když stmelují lidi a přinášení pěkné zážitky. V Malenicích je už několik let tradicí Václavská pouť na vršku zvaném Hůrka s kapličkou zasvěcenou sv. Václavovi. I letos zde začala v 11.00 mše sloužená P. Janem Löffelmannem. Po skončení se farníci přesunuli k rozcestí pod Hůrku, kde P. Jan požehnal křížku, který byl po letech opraven. Pak se všichni vrátili opět na kopec, kde bylo ve stanu připraveno sladké pohoštění, které napekly malenické hospodyňky, ale také pečené klobásy, nápoje. Jakub Komrska zahrál na heligonku a zazpíval známé písničky a vzápětí nebyla o další zpěváky nouze.

Protože vždy tuto akci spojujeme i se Dnem Charity, který připadá na 27. 9., mohli si návštěvníci prohlédnout fotografie z naší práce i akcí, nahlédnout do kronik a odnést si propagační a informační letáčky Charity ČR i Charity Malenice nebo Výroční zprávu za rok 2015.

Musím poděkovat všem, kteří nám pomohli zajistit tuto akci - Baráčníkům, kteří zapůjčili stan i stoly a lavice, ochotným malenickým, kteří ho pomohli postavit; všem ženám, které výborně napekly a rodině Z. Kotousové, jež zajistila občerstvení. A v neposlední řadě pracovnicím Charity Malenice, které věnovaly svůj čas ve sváteční den.

J. Houzimová

Související galerie