Komu jsou určeny naše služby:

Především seniorům, osobám se sníženou soběstačností, s tělesným nebo chronickým onemocněním, aby mohli nadále pobývat ve svém domácím prostředí, byl jim umožněn kontakt s okolím a udržování sociálních vazeb, aby nebyli přetěžováni další rodinní příslušníci a byl zachován životní komfort, na jaký byli zvyklí.

Realizace pečovatelské služby závisí na potřebnosti žadatele a na našich kapacitních možnostech.

    1. Zájemce o poskytování pečovatelské služby musí vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kterou obdrží přímo od sociálního pracovníka po ústní nebo telefonické domluvě nebo je možné ji stáhnout a vytisknout z webové stránky Charity Malenice. Sociální pracovník může Žádost vyplnit společně se zájemcem přímo při jednání v jeho domácnosti, či v místě momentálního pobytu. Žádost je také možné zaslat poštou.
    2. Sociální pracovník si s žadatelem domluví termín a navštíví jej v jeho domácnosti, či v místě momentálního pobytu (může to být např. LDN, při pobývání u rodinného příslušníka apod.). Pokud zájemce splňuje kritéria pro cílovou skupinu Pečovatelské služby Charity Malenice, sociální pracovník provede sociální šetření, při kterém je vyplněna Žádost, dohodnut rozsah služeb, a jsou domluveny konkrétní podmínky poskytování služby. Na základě tohoto šetření je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

 

Poskytujeme

Základní činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spociálních pomůcek

3. Pomoc při prostorové orientaci, samotatném pohybu ve vnitřním prostoru

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. Pomoc při úkonech oosobní hygieny

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. Pomoc při použití WC 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Dovoz nebo donáška jídla

2. Pomoc při přípravě jídla a pití

3. Příprava a podání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a údržba domácnosti

2. Velký úklid - po malování, mytí oken, úklid sezónního charakteru

3. Donáška vody

4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržby topných zařízení

5. Běžné nákupy a pochůzky

6. Velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybyvení domácnosti)

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti:

Dovoz uživatele automobilem (k lékaři, na úřad, na nákup, na návštěvu, na odborné služby apod.)

Dohled nad dospělou osobou

Doprovod, podpora při procházce, při pobytu venku

Úklid a údržba pořádku kolem rodinného domu

 

Ceník pečovatelské služby

Kdy a kde služby poskytujeme:    Pondělí – pátek 7.30 – 16.00

V naléhavých případech poskytujeme služby i mimo pracovní dobu (soboty, neděle, po 16.00) podle dohody s uživatelem.
Tuto terénní službu zajišťujeme v Malenicích a přilehlých obcích (např. Straňovice, Úlehle, Předslavice,  Černětice, Nišovice, Zlešice, Lčovice, dále pak Marčovice, Jiřetice, Litochovice, Čepřovice).

Výše uvedené služby lze dojednat na telefonních číslech:

ředitelka – tel. 725 438 345 
vedoucí pečovatelka – tel. 723 888 539

e-mail:reditel@malenice.charita.cz

Úřední hodiny v kanceláři:

Ředitelka:                                                 

Po 7.30 - 11.00                            

Út  7.30 - 11.00

St  7.30 - 11.00                  

Čt  7.30 - 11.00

Pečovatelky:

Po - Pá 7.30 - 16.00

(V případě práce u klientů v terénu dostupné na tel. čísle 723 888 539

a 607 645 056.)                                                         

Sociální pracovník:                                 

Út 12.30 - 13.30                                       

Účetní:

Po 11.00 - 13.00

Poděkování

Slova, která jsou největší odměnou.