Pečovatelská služba Charity Malenice

Pečovatelská služba, podle §40 zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách, je terénní služba sociální péče, která je poskytována seniorům a osobám se sníženou soběstačnosti, s tělesným nebo chronickým onemocněním v jejich domácnostech v obci Malenice a v přilehlém okolí. Služby poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 7.30 hodin do 16.00 hodin dle přání a potřeb uživatelů. V naléhavých případech poskytujeme služby dle dohody s uživatelem i mimo stanovené hodiny, ve výjimečných případech i o víkendech a svátcích (rozhoduje ředitelka CHPS).

Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR (číslo registrace 7717024) a na www.obecmalenice.cz.

Pečovatelská služba Charity Malenice je hrazena ze státní dotace z MPSV, z příspěvku obce Malenice, z grantových programů Jihočeského kraje a různých nadací, z výtěžku Tříkrálové sbírky, z plateb od uživatelů a ze sponzorských příspěvků.

Posláním Pečovatelské služby je pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, nebose ocitliv obtížné sociální situaci. Služby podporují uživatele, aby mohli zůstat i přes svou sníženou soběstačnost ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti = žít navyklým způsobem.

Cílem:

1) pečovatelské služby je, aby uživatelé s pomocí pečovatelské služby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

2) všech poskytovaných služeb je individuálně aktivizovat uživatele služby za účelem udržení, eventuálně zlepšení, soběstačnosti v péči o vlastní osobu, hygienu a o domácnost při zachování uživatelova životního stylu.

3) je podpořit uživatele v udržování sociálních kontaktů a vazeb.

4) je poskytovat kvalitní, profesionální a komplexní pečovatelské služby dle potřeb uživatelů.

5) je nabízené služby zkvalitňovat a rozšiřovat dle zájmu klientů a možností organizace.

 

Nebyly nalezeny žádné multimediální galerie.