Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

Letošní sbírka má skvělý výsledek.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

Letošní Tříkrálová sbírka se konala v sobotu 6. 1. a v neděli 7. 1. 2018. Koledníci i vedoucí skupinek se opět sešli na faře, oblékli kostýmy a koruny a vybaveni kalendáříky, cukříky, posvěcenou křídou a kasičkami vyrazili na svůj okruh po Malenicích, Straňovicích, Zlešicích, Lčovicích. Každého, kdo otevřel, obdarovali a přinesli požehnání do jeho domu spolu se symboly C + M+ B + 2018, což znamená Christus mansionem Benedicat (Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku.) Odměnou za jejich snažení byl příspěvek do zapečetěné kasičky, ale mnohdy i sladkosti, které si koledníčci po návratu na faru rozdělili.

Letos podruhé jsme vybírali také v Litochovicích a díky ochotě zdejší starostky paní Božkové, která zajistila jednu místní skupinu, také v Neuslužicích a Stříteži. Další nové místo, kde sbírka proběhla, bylo Račí. V Setěchovicích, Bolíkovicích, Kovaníně a Zálezlech nám pomohly skupinky místních dětí a jejich vedoucích.

Všem vedoucím skupinek i koledníkům velice děkujeme za ochotu, čas a úsilí věnované této sbírce. Občanům patří poděkování za finanční příspěvky i vstřícnost k našim koledníkům. Děkujeme také koordinátorce Tříkrálové sbírky paní Hance Častové Svítivé a pracovníkům Charity Malenice, kteří se aktivně podíleli na průběhu sbírky.

 

Místo

Částka

Bolíkovice, Setěchovice

  4 055,- Kč

Zálezly, Kovanín

  7 984,- Kč

Neuslužice, Střítež

  2 928,- Kč

Malenice

20 215,- Kč

Litochovice

  3 467,- Kč

Nišovice, Černětice, Račí

  5 471,- Kč

Lčovice (Horní)

  2 480,- Kč

Straňovice, Zlešice, Lčovice (Dolní)

  3 403,- Kč

Celkem

50 003,- Kč

 

Děkujeme.