Pečovatelská služba


  • Tel.: 725 438 345, 723 888 539, 725 438 344
 
Archiváře Teplého 102, Malenice, 387 06

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Dovoz uživatele motorovým vozidlem (k lékaři, na úřad, na nákup, na návtěvu..)

Dohled nad dospělou osobou

Doprovod, podpora při procházce

Dovoz na setkání seniorů a kulturní akce v obci Malenice

Organizace přednášek, besed, kulturních vyśtoupení pro uživatle

Zajištění odborných služeb

Terénní služba poskytovaná v domácnostech uživatelů v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin. Mimo pracovní dobu a v době pracovního volna pak v naléhavých případech na základě dohody.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jaroslava Houzimová, DiS. - ředitelka Jitka Slováková - účetní Jaroslava Houzimova, DiS. - sociální pracovnice Dagmar Balíková - pečovatelka Zdeňka Kůsová - vedoucí pečovatelka
Podpořte nás
 

Užitečná čísla Policie ČR

Linka pro seniory bezplatná:

 800 200 007

Obvodní oddělení Volyně: 383 372 097

601 583 116